Horngädda, färsk v. 19 KAMPANJ
PSX_20220505_131825

Horngädda, färsk v. 19 KAMPANJ

75 kr/kg. Hel fisk. Beställ per telefon eller mail. Med reservation för slutförsäljning.

Fångstområde: Bälthavet, 27.3.c
Fångstmetod: Nät/Insnärjningsnät
Latinskt namn: Belone belone

Serveras måndag-fredag kl. 11.30-15.00

Serveras måndag-fredag kl. 11.30-14.00