265 kr/kg

Fjällröding hel, färsk

265 kr/kg. Hel fisk. Beställ per telefon eller mail. Med reservation för slutförsäljning. Fångstområde: Sverige, SkånskFångstmetod: OdladLatinskt namn: Salvelinus alpinus